»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

Ny Fikambanana Ny Fanahy Maha Olona eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena

Ny Fikambanana
Ny Fanahy Maha Olona
eo amin’ny sehatra
iraisam-pirenena


Rehefa nitsangana tao anatin’ny taona maromaro ny Fikambanana Ny Fanahy Maha-Olona izay fikambanana tsotra dia niditra teo amin’ny sehatry ny iraisam-pirenena kosa; izany hoe: lasa Fikambanana Tsy Miankina amin’ny Fanjakana Iraisam-pirenena izy ankehitriny na ny antsoina hoe “ONG Internationalle”. Araka ny zava –misy sy mitranga eto amin’ny firenena dia hita tokoa fa tena latsaka an-terena I Madagasikaraka tsy hiasa irery ny Ben’ny Tanana manerana ny Nosy fa ao tokoa ireo vonona ny hifanome Tanana sy hizara traikefa mba ahafahana mametraka ny fanamby itondrana ny fahombiazana sy fampandrosoana ity firenena ity.

Hita sy tsapa tamin’izany fa tsy nisy fijerena firehana sy foto-kevitra ny rehetra fa nampiseho firahalahiana feno fahavononana hampandroso ny faritra misy azy tsirairay avy avokoa, nodinihana tamin’izany ny fomba ahafana mizara traikefa ho an’ireo any ambanivohitra mba ahafahany manana fahalalana sy mahafantatra ny tokony ataony manoloana ny lalana misy; hisy ny paikady tahaka ny fanofanana ny zanaka Malagasy sy ny fanantanterahana ny tohi-vakam-pirahamonina , napetraky ny Filohany Fikambanana Ny Fanahy Maha-Olona; Ny Rado Rafalimanana fa tsy maintsy miara-miasa amin’ny Fanjakana Foibe mba ahafahana manantanteraka ny fampandrosoana haingana. Haverina ihany koa hoy izy ny fandalinana sy fanajana ny soa toavina Malagasy, ka hajain-tsika ireo taranaka aoriana. Nandray anjara fitenena avokoa ireo Ben’ny Tanana ary nitady vaha-olana manoloana ireo olana izay sedrain’ny any amin’ny Faritra sy nandinika ny mety hampandroso ny Kaominina hiadidiany.

Ny Ben’ny Tanana tokoa no vato ifaharan’ny “Vatoeka”; izany hoe ifaharan’ny toekarena, hisy araka izany ny fidinana ifotony hijery nyzava-misy ka hanantanteraka avy hatrany ireo tetik’asa sy hetahetan’ny mponina any amin’ny faritra tsirairay manerana an’iMadagasikara.

Ong fmo ny rado

(Ny Rado Rafalimanana sy ny mpiara-dia aminy)

Ong fmo ny maire1

Ong fmo ny maire2

(Solon-tenan’ny Ben’ny Tananan’I Madagasikara)

Ong fmo tanora

(Tanora Ny Fanahy Maha-Olona)