»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

Ilampy Fivoriambe 01 03 2014

Vao nanomboka kelikely anefa ny fivoriana dia avy be ny orana ary nisy varatra nipoaka mihitsy aza moa ka tsy maintsy natsahatra aloha, vao ny fanamafisana ireo birao sy ny zava-bita 2013 anefa no voaresaka tamin'izany.

Ilampy Ilampy Ilampy

Na dia teo aza anefa izany rehetra izany dia nitohy teo ambany lavarangana ny fivoriana niaraka tamin'ny fanentanana ireo tanora sy ireo mpanao lavage eo Ambodiriana, tapaka ary fa hametraka tetik'asa roa hafa ankoatra ny IRAF sy ny TAH ny fikambanana amin'ity taona ity ka ny fametrahana fanaovana lavage Ny Fanahy maha-olona eo Ambodiriana ny iray ary ny bassin fanasana lamba Ny Fanahy maha-olona.

Ilampy Ilampy Ilampy

Noho ny tonga ny Alahady maraina dia marobe ireo olona tonga tao antrano nilaza hoe aiza ny anjaranay fa avy be ny orana dia tsy afaka nihetsika izahay, fanahy iniana tsy nampahafantarina mihitsy raha tsy teo ny fanolorana sceaux sy zinga ho an'ireo mpanao lavage mba hahafahany miasa, ny fanolorana akanjo ho an'ireo faritra mbola tsy nahazo ny anjarany, ny fanomezana carcasse ordinateur iray ho an'ilay tanora teknisianina iray nila an'izany, fanomezana baolina ...Amin'ny manaraka mba tongava mivory daholo e !

Bus
Dokotera Noel Razafinjatovo hiaraka hiasa amintsika NY Fmo Ilampy amin'ity bus ity rehefa voavadika mangamanga izy ity ka hitety an'Ambatolampy isika hitsabo ireo marary sy hanome fanafody maimaimpoana ao anatin'io bus be io, mankasitraka mialoha tompoko efa eo andalam-piresahana amin'ny dokotera bertrand aho fa tsara kokoa raha roa ianareo no ao anaty bus, mitomboa hasina — avec Noel Razafinjatovo.Ny Fanahy Maha Olona Ilampy
Tahiana Randrianarisoa