»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

Ambatolampy : Nitondra izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireo voafonja

Miarahaba antsika rehetra, mitohy hatrany ny asa ataon'ny NY Fmo Ilampy mba ho fanohizana ireo ezaka rehetra izay efa vita hamerenana ny hasin'ny Tanindrazana.
Tetik'asa Nitondra izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireo voafonja "perpétués" sy ireo "analphabètes" ny fikambanana ny Zoma 31/01/14.
Tetik Ary araka ny fotoana nifanomezana dia nanolotra ny solontsaina ho an'ny tranomboky eo Antampotanana izay sahirana ami'ny fanarahana ireo boky mivoaka ao aminy, ny miditra moa dia mbola vitsy dia vitsy ka anisan'ny zavatra mbola hiarahantsika mijery akaiky izany.
Tetik
Tetik
Mamerina ny fankasitrahana anareo rehetra tamin'ny fandraisana anjara mavitrika nandritra izay volana maromaro izay ny tenako, Andriamanitra ilay avo indrindra hamaly soa anareo rehetra izay tsy ho voatanisa eto velively ary manentana hatrany ireo izay mbola liana ka te hiditra na hanampy fa tsy manosibohi-tanana NY Fmo Ilampy ary vonona hifanampy hatrany.

Hankasitrahako manokana eto ianareo serasera Ambatolampy ary voaray ny hetahetanareo momba ilay solontsaina.

Ankehitriny anefa isika aleo hitodika amin'ny fibanjinana akaiky ny ho avy, ndao hiara hientana hametraka ny tetik'asa IRAF isika mpikambana rehetra, ny fivarotan'i Lody eo Ambodiriana no nanombohantsika izany ka ho tohizantsika amin'ny fivarotan'iTinasoa Randrianjanahary trondro eny amin'ny Haras izany ary hiparitaka manerana ny kaominina Ambatolampy sy ny distrikta avy eo.

Hisy fivoriam-be ho ataontsika ato ho ato ka ho hazavaina manontolo ny tetik'asa IRAF izay efa somary azoazonareo an-tsaina ihany. Mikasika ny fanadiovana ny tanana tamin'ny Asabotsy 1 febroary teo, teny amin'ny Haras, dia maneho ny fankasitrahana feno ireo izay tonga ampitiavana nifarimbona tamin’izany asa izany, ary entanina ianareo mpandrindra isam-pokontany mba haka tahaka ireny natao ireny ary hanao ny tsaratsara kokoa hatrany. Tsara ny manome noho ny mandray :
Ny mpandrindra" Tahiana Randrianarisoa".

Ny Fanahy Maha Olona Ilampy | 03.02.2014





Miarahaba antsika rehetra indray, efa tonga tsikelikely ireo fitaovana hanatotosantsika ny tetik'asa IRAF kanefa mbola lavitra ny ezaka ary mbola manentana ireo malala-tanana rehetra amin'izany. Tsy mitsahatra ny misaotra ilay Avo indrindra isika ary mankasitraka feno anareo manohana NY Fmo Ilampy. Ho zaraina amin'ny mpikambana rehetra ny tetik'asa IRAF amin'ny fivoriam-be izay eritreretina ho tanterahina ny Asabotsy 01 Marsa 2014 ho avy izao, ho hamafisina eto ihany izany indrindra ny toerana sy ny ora izay hanaovana azy. Entanina hatrany isika izay mety afaka manampy na ara-kevitra indrindra indrindra fa tsy ranon'Ikopa ny fikambanana ka tonga namana vao miha mavo fa Ho Tahiana ianao raha miditra ...Mankasitraka indrindra

Ny Fanahy Maha Olona Ilampy | 05.02.2014