»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

22.07.14 | Ny Fanahy Maha-olona ambatolampy “Izay tsara vilany, tsara nahandro”

1 ambatolampy vilany mdg
Raha samy mbola variana amin’ny fanomanana ny fiandrasana ny lalao famaranan’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra ny maro tamin’ny 12 jolay 2014 lasa teo izay nikatrohan’ny Allemagne sy Argentine dia tsy mitsahatra ny mahavita dingana eo amin’ny fampandrosoana ny tanàna Ny Fanahy Maha-olona Ambatolampy.

Eny tokoa, nivoaka tamin’io fotoana io mantsy ny sata mifehy ny fikambanana sy ny kaonty eny amin’ny banky BOA hahafahana mampandeha sy mampandroso tsara ny asa rehetra izay ao anaty vina 2014- 2015.

Io sata io dia natao mba hahafahana manambara ara-panjakana ny fijoroan’ny fikambanana ary hahafahany miasa malalaka eo amin’ny fampandrosoana an’Ambatolampy araka ny efa tanjony hatrizay.

Ao anatin’io koa no hahitana ireo mpikambana ofisialy mandrafitra ny biraon’ny Fanahy Maha Olona Ilampy. Ny làlana rehetra mifehy ny fifampitondrana amin’ny samy mpikambana sy ny fifandraisan’ny fikambanana amin’ny ivelany dia nokajiana mba ho tafiditra ao anatin’io sata io avokoa.
Tamin’ny fotoana nanatanterahana ny fifidianana io birao io ny 09 Aogositra 2013, dia niezaka ireo izay rehetra nivory tao mba ho hita taratra ao anatin’io birao io avokoa ireo sokajin’olona rehetra mandrafitra ny faritra Ambatolampy.

Tafididitra ao avokoa : na ny tanora na ny ray aman-dreny, na ny lahy na ny vavy, na ny teknisianina na ny mpandrindra , na ny an’asa na ny eo ampitadiavana.

Ny tanjona dia ho toy izany hatrany ny fomba fiasan’ny fikambanana, tsy misy ho diso anjara ny tsirairay ao anatin’ilay fampandrosoana rehefa tonga ny vinavinan’asa mifanaraka amin’izay traikefa ananana.

Mbola maro ireo hetsika ho tanterahan’ny Fmo Ilampy hanentanana ny tsirairay mba hitondrany ny anjara birikiny eo amin’ny fampandrosoana ity Ambatolampy tanindrazantsika ity.

Ny Fanahy Maha-olona ambatolampy “Izay tsara vilany, tsara nahandro”

Ny FMO Ilampy | 22.07.14 | Nanja Harivala Raveloarson