»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

Sampana Vehivavy FMO Tuléar

Vehivavy fmo tulear 2
Tafavory androany Alarobia faha 11 ny volana jona 2014 ireo mpikambana vehivavy ao anatin'ny fikambanana "Ny Fanahy Maha Olona Toliara" nidinidinika makasika ny fiomanana sy fampandrosoana mety hisy ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana miaraka amin'ny Jacky Manendrisoa, Mpandrindra lefitra ny fikambana FMO Europe.

Tsapa fa raha miara mientana ny Malagasy rehetra, manaraka ny fotokevitra ijoroan'ny fikamabanana, izany hoe miaiga avy any amin'ny ifotony ny fampandrosoana dia ny vahoaka izany.

Nizara izay mba hainy ny mpandrindra lefitra mba hahafahan'ny tsirairay mandray an-tanana amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina misy azy sy mampita ihany koa amin'ireo izay manam-panahy ka mieritseritra ny hampandroso ny firenena.
Vehivavy fmo tulear 4


Vehivavy fmo tulear 1 Vehivavy fmo tulear 3


| Ny FMO | 12.06.2014 |