»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

FANDALOVAN`NY FILOHA MANERAN- TANY NY FANAHY MAHA OLONA (FMO) ETO WUHAN SINA

Fmo chine
Nitsidika sy nizaha ifotony ny olan’ireo mpianatra Malagasy any Chine ny filohan’ny fikambanana eran-tany Fanahy Maha Olona na FMO.


Efa ela tokoa ireo mpianatra mandranto fianarana any Chine izay vatsian’ny governemanta Malagasy vantsim-pianarana no nanana olana mikasika ny vantsim-pianarana tsy voaloha. Ary efa nataon’izy ireo daholo ny fomba fitakiana izany saingy mbola tsy nahazo valiny mahafapo ny mpianatra manoloana izany.Fanehoana ny olona:

Koa araka izany olana lehibe izany sy ny tsy fahasalaman’ny ankizy iray aty Chine dia nanapa-kevitra Andriamatoa Ny Rado RAFALIMANANA filohan’ny fikambanana eran-tany Fanahy Maha Olona na FMO nitodi-doha taty Chine namangy sy nitafatafa mivantana tamin’ireo mpianatra Malagasy manana olana, tamin’ny Alarobia faha 12 jiona 2014 lasa teo.

Ny alin’io fotoana io ary no nataon’ireo mpianatra mpikambana FMO Chine izay tarihin’i Andriamatoa TSITAIRE JEAN ARRIVE ny fiantsenana ny filoha eran-tany FMO teny amin’ny seranam-piaramanidina Wuhan.

Teny an-toerana anefa dia efa hita taratra sahady ny hafaliana, fahavononan’ireo ankizy mpikambana fa tena zava-dehibe amin’izy ireo tokoa izany fitsidihana ataon’ny filoha izany, satria marihana moa fa sambany amin’izy ireo no nahita olona manetry tena hilatsaka tety an-toerana hamangy sy hizaha ifotony izany olana tsy mety voavahan’ny fanjakana Malagasy izany.

Somary teritery ihany moa ny fotoana nananan’ny filoha eran-tany FMO ka tsy nolanilaniana foana izany fa raha vao niala teny amin’ny seranam-piaramanidina ho any amin’ny trano fandraisam-bahiny izay efa nokarakarain’ireo mpikambana mialoha, avy hatrany tonga dia natomboka tao anaty fiara voatokana hitondra azy ireo ny resaka amin’ny ankapobeany.

Natomboka tamin’ny fampahafantarana ny tsirairay ny resaka izany hoe ny anarana, ny lalam-pihofanana rantovina ary ny ambaratonga.


Foto-kevitra nijoroan`ny fikambanany ny fanahy maha olona:

Vita izany dia nanomboka nanazava ny foto-kevitra nijoroan’ny fikambanana ny filoha eran-tany FMO na dia efa nazavain’ny filoha FMO Chine aza izany teo aloha dia mbola nohamafisiny ihany tamin’io fotoana io, ary natsidiny avy hatrany ihany koa ny anton-diany sy ireo vahaolana hitany mahakasika ny olan’ny mpianatra aty Chine.

Nohamafisiny fa tsaratsara kokoa raha ny mpianatra no manome ny vahaolana mba hialana amin’ny hoe miandry tolorana fotsiny. Somary lavidavitra moa ny lalana ka ampy tsara ny fotoana teny an-dalana nanazavany izany rehetra izany, alohan’ny hialany sasatra any amin’ny trano fandraisam-bahiny moa dia nisy fiaraha-misakafo niarahany tamin’ireo ankizy mpikambana FMO Chine mialohan’ny fodian’ny tsirairay. Mbola nitohy moa ny fihaonana amin’ny filoha eran-tany ny ampitson’ny nahatongavan teto Wuhan iny.

Tsy ny fitafatafana tamin’ny mpikamba FMO Chine fotsiny moa no anton-diany fa indrindra ny fihaony tamin’ireo ankizy mpianatra maro be nahazo ny vatsim-pianarana avy amin’ny governemanta Malagasy fa tao ihany koa ny famangiana ilay mpianatra namana mbola tsy salama any amin’ny hopitaly Zhong Nan Wuhan ihany koa dia mbola tao anatin’ny fandaharam-potoany.

Maro samihafa moa ny resaka nifanaovana tamin’ny filoha eran-tany FMO fa ny tena zava-dehibe dia ny fanekeny fa vonona izy hanampy hitaky ireo vatsim-pianarana 30 volana miampy fitaovana na equipement izay mbola tsy voaloha hatrizay ary nampanantena izy fa ho entiny any amin’i Andriamatoa Hery RAJAONARIMAMPIANINA, filoham-pirenena Malagasy, sy hitondra izany eo anivon’ireo olona miandraikitra an’ izany olana izany amin’ny alarobia 18 jiona 2014, izay fotoana handalovany any an-tanindrazana. Ny 12 jiona 2014 tamin’ny 3 ora moa no niainga teto Wuhan ny filoha eran-tany FMO rehefa avy nitafatafa avy tamin’ny mpianatra.

Fisaorana:

Fisaorana mitafotafo no atolotr’ireo mpikambana FMO Chine sy ireo mpianatra Malagasy aty Chine tamin’ny fandalovan’ny filoha eran-tany FMO teto Wuhan. Manana zoky ray aman-dreny tokoa manana azy satria dia tsy nataony ambani-javatra ny famangiana ireo ankizy mpianatra Malagasy fa tena nataony anton-diany. Koa manantena ny mbola hihaona aminy ny mpianatra ary tena miandrandra vahaolana mahafapo avy amin’ny fanampiany.


Ny Birao Ny Fanahy Maha Olona Chine | 17.06.14 | 20h15 |

REPORTAGE EN PHOTOS