»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

Ankehitriny dia tokony hahay hamadika pejy isika Malagasy

Ny Rado Rafalimanana

Ankehitriny dia tokony hahay hamadika pejy isika Malagasy, ary hijery ny ho avin`ireo taranantsika...

Tokony hahay handefitra sy hanetrin-tena ny tsirairay ary hametraka ny soa toavina ambony ho an`ny Tanindrazantsika.

Feno fankahalana ny ankamaroan`ny fo-tsika; ento ampahendrena ny fanadinoana ny lolom-po; miembena isika ary samia mitondra ny anjara tandrify azy avy hanarenana ity Nosintsika ity.

Mila ny ampingan`ny rehetra izany na dia tsy mitovy fijery aza satria Tanindrazana iombonana i Madagasikara.

Ny Fanahy maha olona,
Ny Hery tsy mahaleo ny Fanahy

Ny Rado Rafalimanana
18.01.2014

logo-jpg.jpg