»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

TEMOIGNAGE

14/01/2014 : RAZAFINDRAKOTO Sahondra Harivelo
Marina fa ny olona dia vatana sy fanahy, tsy azo atao ambanin-javatra tokoa ny fikarakarana ny Fanahy satria fanomezana lehibe izay nomen'ny Nahary ny olombelona izany, ary anisany tena nahafinaritra ahy tamin'ity fikambanana ity dia ny fijerevana akaiky eny fa na dia ny majinika indrindra azany, tsy misy olona tonga lafatra, kanefa ny fieritreretanao an'ireny olona ireny dia efa hery lehibe ho azy hanamboarany sy hanorenany ny fiainany indray. Arakaraky ny hijerevanao ireny no hampandroso ny fikambanana sy indrindra ary faniriana ny hampandroso bebe kokoa hatrany an'i Madagasikara. Misaotra.


04/01/2014 : RAHARINIRINA SAHOLISOA ESTHER
Votre prise de responsabilité est louable et ce n'est qu'un commencement. Ayant vécue la misère aves la majorité de la population durant ces 5 dernières années, votre action mérite d'être développée à travers toute l'île. Nous désirons partager nos acquis et nos expériences afin que nous puissions relever ensemble le défi d'aider nos compatriotes pour sortir Madagascar de cette extrême pauvreté.


04/01/2014 : RASOLOFOMANANA NIANJARA MICHAËL
Je sais et je crois que depuis des années le seul qui nous écoute,nous pousse vers un avenir meilleur et notre pays en pays émergent en tant que Grand frère des jeunes, Pdt Ny Rado Rafalimanana.


20/12/2013 : RADONANTENAINA JOSE MARCO - LE CAIRE EGYPTE
Am-panajana lehibe no isaorako anareo amin'ny adidy sy andraikitra izay raisinareo ho fampivoarana ny Tanindrazantsika. Noho io fitivan-tanindrazana io indrindra no nahantonga anay manara-dia anareo lalan-dava. Manolo-tena ny tenako mba hiditra ho mpikiambana ato mba hahafahana hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena.


03/12/2013 : ZAKAVELO JEAN CHRISTIAN - TOAMASINA
Mandresy lahatra ny ataonareo.Maniry aho ny hiditra ho mpikambana


24/11/2013 : RAKOTOARISOA RANAIVO CTHERINE AURELIE - ANTANANARIVO
Notre pays a vraiment besoin d'une personne comme vous Ny Rado"sady manam-panahy no manan-tsaina"23/11/2013 : RAJAONARY A. PAVEL - ANTANANARIVO
Puisque vos objectifs , valeurs et plans d'actions correspondent à ce que je pourrai souhaiter et contribuer pour le pays, je souhaiterai agir auprès du parti NyFAnahyMahaOlona. Une mission commune que vous avez initié et développé avec NyRadoRAFALIMANANA et dont je serai ravi de partager avec l'équipe déjà en place.


21/11/2013 : RANDRIANARISON VALERY LEROY - ANKAZOBE
Resy lahatra ny @ principes hijoroanareo aho koa izany no hidirako ho mpikambana. Mety misy ve fanapianana afaka omenareo @ fifidianana Député? raisina an tanan droa. Raha misy moa ny hifanarahana dia afaka miditra Groupe parlementaire anareo aho raha lany sady ny tenako mbola tanora satria vao 24 taona aho. Na zany na tsy zany aza anefa dia manohana anareo foana satria tanjona iray no eo aloha dia ny hapandroso ny firenena iombonana. Mirary soa anareo.


19/11/2013 : RASOLOFOJAONA ANDRY HERIZO - ANTANANARIVO
La misère est présente partout, dans les pays pauvres comme Madagascar que dans les pays riches. On peut choisir de l'ignorer ou bien d'agir. Une bonne résolution est de s'engager dans une Association, en tant que membre, et ainsi, de se rendre utile. Madagascar a besoin d’un homme capable de conduire le pays dans une vie meilleure. Convaincu par les talents et les compétences de Ny Rado RAFALIMANANA et les valeurs de l’association, ses organisation et structure , ses objectifs, j’ai décidé d’intégrer dans l’association NY FANAHY MAHA OLONA . En effet et depuis la création de l’association , j’ai constaté qu’elle n’a cessé de contribuer le développement de Madagascar .Entant que citoyen Malagasy , je pense que je dois aussi apporter quelques choses au développement de notre pays à travers l’association NY FANAHY MAHA OLONA en apportant mes valeurs ajoutées.


18/11/2013 : RAKOTOMALALA HARINTSOA - ANTANANARIVO
Vraiment intéressée par votre site: vos objectifs et compagnies, souhaitée adhérer dans votre association. Peut être que j'aurai pas d'argent pour l'association mais je suis prête à travailler pour les malgaches et soutenir l'association. Dans l'attente de vos réponses Merci et bonne continuation.


09/11/2013 : RAHAROLAHY EDDY - ANTANANARIVO
Pour moi, deux grandes lignes sont convaincantes : la mise en exergue de nos valeurs (Soatoavina ) et le fait de passer directement á l'acte sans trop parler ! Merci Monsieur le Président.


08/11/2013 : RATIANARIVO - ANTANANARIVO
Nanaraka ny fandahrana nivanihananao tao amin'ny TV Plus ny 07-11-2013 alina aho ka maniry dia maniry ny hihaona aminao fa mba mila toro hevitra. Manana faniriana ny handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Firaisam-pokotany (Commune) fiaviako any ambanivohitra. Misaotra mialoha, homba anao sy ny Malagasy rehetra anie Andriamanitra!.


08/11/2013 : RIANTSOA DONATIEN RENE- ANTANANARIVO
Suite a votre émission dans TV plus Madagascar hier , Je suis persuadé que le monde actuel est a Nous Jeunes.