»  17.06.15| Coopération bilatérale entre Ilampy et l’ONG Namana club JAPON  »  01.06.15| Football – COSAFA Cup : Les Barea à la 3e place

 

Politique Nationale des Sports (PNS)

Auteur  
# 22/05/2014 à 14:59 ANDRIAMIARAMBOLANORO Tina Patricia (site web)
Raha ny hevitrao, inona no vina sy tanjona ary ny tondro-zotra ara-paik'ady, hampandrosoana sy hivoaran'ny fanatanjahantena eto Madagasikara?
Misaotra mandray anjara @ soso-kevitra sy ny adi-hevitra e!

Tina
# 22/05/2014 à 22:26 Richard
Mba hampandroso ny fanatanjahan-tena eto Madagasikara, dia tsy mila politicien aloha ny sport, fa mila olona manana traikefa amin'izany.
Répondre à ce message
Code incorrect ! Essayez à nouveau